اخبار دفتر مرکزی

صندوق های خرد اعتباری روستایی ابرار در مسیر بلوغ و تکامل

صندوق های خرد اعتباری روستایی ابرار در مسیر بلوغ و تکامل

ایجاد، تقویت و توانمندسازی صندوق های اعتباری خرد به مثابه نهادی اقتصادی و اجتماعی، یکی از اقدامات اصلی ابرار در طرح توسعه پایدار روستایی است که با هدف افزایش دسترسی روستاییان به منابع مالی به ویژه در بین اقشار و گروههای فقیر، برنامه ریزی و اجرا می گردد. نتیجه فعالیت های ابرار در این موضوع، به ایجاد 13 صندوق اعتباری خرد در  استان های خراسان جنوبی و کردستان انجامیده است. در آذر ماه توانستیم به منظور تقویت بنیه اقتصادی این صندوق ها، مجوز تخصیص وام قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید برای هر صندوق  400 میلیون ریال را اخذ نمائیم. تاکنون 7 صندوق اعتباری خرد در روستاهای قائن این کمک را به ارزش 2 میلیارد و 800 میلیون ریال در قالب وام 5 ساله با کارمزد 4 درصد دریافت کرده اند. پیگیری ها برای دریافت این مبلغ برای 6 صندوق باقی مانده در حال پیگیری و انجام است.


  • منبع:
  • تاریخ درج:1 بهمن 1397