رقابت 47 ایده پرداز برای ایجاد کسب و کارهای روستایی

رقابت 47 ایده پرداز برای ایجاد کسب و کارهای روستایی

فرهاد فخیم زاده، مدیر اجرایی بوت کمپ با بیان این مطلب گفت: این رویداد یک روزه به منظور ایده پردازی و تیم سازی برای ایجاد کسب و کارهای روستایی در طرح توسعه پایدار روستاهای خونیک تجن، تجن، فلک و اندریک اجرا می شود.

وی در حاشیه برگزاری پیش رویداد که امروز چهارشنبه در روستاها برگزار شد گفت: 17 نفر از ایده پردازان از مهار روستای هدف طرح و 30 نفر خارج از روستاها هستند.

فخیم زاده با بیان اینکه هدف رویداد آن است تا ایده های برتر کسب و کار روستایی شناسایی و جهت اجرا به سمت روستاهای هدف طرح هدایت شوند.

مدیر اجرایی بوت کمپ روستایی افزود: ایده های برتر این رویداد از حمایت جامعه نیکوکاری ابرار و صندوق کارآفرینی امید بهرمند می شوند.

فخیم زاده با بیان اینکه برای برگزاری این رویداد 10 نفر در تیم اجرایی و 5 نفر داور و منتور مشارکت دارند اظهار کرد: ایده پردازان جهت آشنایی با نیازهای روستایی یک روز را در روستاها بوده اند و از نزدیک با منطقه آشنا شده اند.

لازم به ذکر است که طرح توسعه پایدار روستاهای خونیک تجن، تجن، فلک و اندریک شهرستان قائن توسط جامعه نیکوکاری ابرار اجرا می شود و بوت کمپ روستایی نیز با همکاری مشترک جامعه نیکوکاری ابرار و مرکز رشد واحدهای فناور قائن برگزار می شود.
  • منبع:
  • تاریخ درج:3 شهریور 1396