اخبار دفتر مرکزی

حضور ابرار در نمایشگاه کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب

حضور ابرار در نمایشگاه کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب

با همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران، امکان حضور ابرار در نمایشگاه کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب فراهم شد. این نمایشگاه که به مدت دو روز، 27 و 28 آذر ماه، در اتاق ایران برگزار شد، فرصت مناسبی بود تا بتوانیم فعالیت های ابرار  را با فعالان حوزه آب، محیط زیست و کشاورزی در میان بگذاریم و شنونده نظراتشان باشیم.  

  • منبع:
  • تاریخ درج:30 دی 1397