اخبار دفتر مرکزی

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید؛ نقطه امید کارآفرینان روستایی

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید؛ نقطه امید کارآفرینان روستایی

در ادامه فرایند اجرایی پروژه های جاری ابرار، در مرحله اعطای تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون ریال ،  41 عنوان کسب و کار جدید موفق شدند تسهیلات دریافت نمایند. در راستای اجرای تفاهم نامه میان ابرار و صندوق کارآفرینی امید، تاکنون 101 مورد تسهیلات به ارزش 20 میلیارد و 930 میلیون ریال به متقاضیان در روستاهای قائن و دیواندره پرداخت شده است. 


تسهیلات اعطایی در منظومه روستایی دیواندره؛ استان کردستان

محل تسهیلات

تعداد تسهیلات

مبلغ (ریال)

صندوق کارآفرینی امید

74 مورد

15.130.000.000

صندوق های خرد اعتباری روستاییان

65 مورد

1.265.000.000

مجموع

139 مورد

16.395.000.000


تسهیلات اعطایی در منظومه روستایی قائن؛ استان خراسان جنوبی

محل تسهیلات

تعداد تسهیلات

مبلغ (ریال)

صندوق کارآفرینی امید

27 مورد 

10.800.000.000

صندوق های خرد اعتباری روستاییان

184 مورد

3.310.000.000

موسسه خیریه رهروان ولایت علوی

14 مورد

530.000.000

مجموع

225 مورد

19.410.000.000

  • منبع:
  • تاریخ درج:2 بهمن 1397