با حمایت جامعه نیکوکاری ابرار، کشاورزان منطقه سارال برای نخستین بار، سیر و موسیر کشت می کنند.

با حمایت جامعه نیکوکاری ابرار،  کشاورزان منطقه سارال برای نخستین بار، سیر و موسیر کشت می کنند.
مردم روستاهای هدف در سارال کردستان، برای اولین بار سیر و موسیر کشت می‌کنند...
متقاضیان کشت سیر و موسیر در جلسه سه شنبه اول آبان‌ماه سال 1397 با آقای دکتر سیبی کارشناس ناظر کشت و تیم «طرح توسعه پایدار روستائی ابرار» در سالن ترویج مرکز خدمات کشاورزی هزارکانیان به توافقهایی به شرح زیر دست یافتند:
1- قیمت هر کیلو سیر بذری از 8000 تومان قیمت اعلام شده قبلی، به 7000 تومان کاهش یابد.
2- آقای دکتر سیبی هم سیر بذری مورد نیاز متقاضیان مزبور را با ضمانت خود تامین نماید.
3- سه نفر اولی که بالاترین کمیت و کیفیت سیر را تولید کنند، 2 میلیون تومان پاداش خواهند گرفت.
4- علاوه بر پاداش موضوع بند 3، به کسانی که از سم و علف‌کُش استفاده نکنند، به منظور جبران هزینه‌های کارگری، 300 تا900 هزار تومان کمک هزینه دریافت خواهند کرد.
ضمنا آقای دکتر سیبی به اطلاع رساند که از هر هکتار زمین زراعی حداکثر سه تن گندم برداشت می‌شود، در حالی که 8 تن سیر قابل برداشت است. و با حسابی سرانگشتی میتوان فهمید که این کشت حداقل سه برابر گندم سود دهی دارد.
گفتنی است طرح توسعه پایدار منظومه روستایی دبواندره، در 4 روستای شهرستان دیواندره در استان کردستان در حال اجرا می باشد. 
  • منبع:
  • تاریخ درج:30 آبان 1397