اخبار دفتر مرکزی

با حمایت ابرار، نغمه های شعرش جان گرفت

با حمایت ابرار، نغمه های شعرش جان گرفت

در تعریف عملیاتی مفهوم حمایت می توان به موارد متعدد اشاره کرد اما بی تردید شناخت استعدادها و زمینه سازی برای شکوفایی آنها یکی از ابعاد مهم حمایت می باشد. آنچه که اخیرا در مورد دو تن از کودکان تحت حمایت ابرار در استان های ایلام و سمنان اتفاق افتاد، واژه حمایت را معنا می­کند. این عزیز با کمک ابرار توانست پس از دریافت مجوز، کتاب شعرش را چاپ کند.

بی شک آینده ای درخشان در انتظار آرزو دارایی است. ما نیز در کنارش خواهیم بود. 

  • منبع:
  • تاریخ درج:8 بهمن 1397