حمایت از آموزش

حمایت از  آموزش

آموزش حق هر کودکی است.

با حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد ابرار، به این کودکان فرصت ساختن زندگی شان را هدیه دهید.

شماره تماس:  سرکار خانم صباغی 85732431-021

ایمیل آدرس:   e.sabaghi@abrarcharity.ir