مرکز آموزشی و تولیدی روستای محمدآباد پسکوه

مرکز آموزشی و تولیدی روستای محمدآباد پسکوه

پیش از ساخت مرکز آموزشی و تولیدی، 12 دختر قالی باف در حمام قدیمی و متروکه روستا مشغول به کار بودند. این ساختمان به علت فرسوده بودن، نور ناکافی، رطوبت بالا و نداشتن امکانات و استاندارهای لازم مناسب کار نبود. پس از سفر جامعه نیکوکاری ابرار به روستا، مرکز آموزشی و تولیدی روستای محمد آباد پسکوه با همت والای مرحوم حاج آقا دستمالچی ساخته شد. مساحت مرکز600 مترمربع با زیربنای 240 مترمربع شامل یک کارگاه قالیبافی با 4 دار قالی به مساحت 120مترمربع، یک کلاس آموزشی و کتابخانه به مساحت 24 مترمربع، دفتر کار طرح و محل اسکان تیم اجرائی، تسهیلگران و مربیان آموزشی به مساحت 60 مترمربع و دفتر صندوق اعتبارات خرد زنان به مساحت 10 متر مربع می باشد. پس از افتتاح و بهره برداری از این مرکز در سال 1392، امروز بیش از 80 بافنده در این مکان مشغول به کار هستند. 1 2