سوابق کاری:

رئيس اتاق خراسان رضوي از سال ۱۳۸۳ تاکنون؛ نايب رئيس هيئت مديره جامعه نيکوکاران، مؤسس جامعه نيکوکاران ياوري خراسان، نايب رئيس اتاق ايران در دوره هشتم، صادرکننده نمونه استانی ۱۷دوره، مديرعامل شرکت صادراتي شفيع، نایب رئیس جامعه نیکوکاری ابرار، معاون امور استان در اتاق ايران، سه دوره صادرکننده نمونه ملي، رئیس اتاق ایران در دوره هفتم

دانلود فایل رزومه