سوابق و فعاليت‌ها:

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مرکز منسوجات وزارت بازرگانی / معاون وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و سازمان صنایع دفاع / وزیر بازرگانی / قائم مقام بنیاد مستضعفان / رئیس هیأت مدیره سیمان تهران، سازمان عمران، سازمان صنایع، هلدینگ سیاحتی و تفریحی بنیاد، هلدینگ معدن فرآور امداد / رئیس انجمن علمی بازرگانی ایران / معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران / رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

دانلود فایل رزومه