معرفی اعضای هیات مدیره

 • رحمت الله موحدی رحمت الله موحدی

  عضو هیئت مدیره و خزانه دار

  تلفن:85732831

  فکس:88346725

  abrar@iccima.ir رزومه
 • خسرو کسائیان خسرو کسائیان

  عضو علی البدل هیئت مدیره

  تلفن:85732831

  فکس:88346725

  abrar@iccima.ir رزومه
 • علی اصغر خامنوی علی اصغر خامنوی

  عضو علی البدل و مدیرعامل

  تلفن:85732831

  فکس:88346725

  abrar@iccima.ir رزومه
 • موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

  بازرس اصلی

  تلفن:021-85732432

  فکس:88346725

  abrar@iccima.ir رزومه
 • محسن احتشام محسن احتشام

  بازرس علی البدل

  تلفن:85732831

  فکس:88346725

  abrar@iccima.ir رزومه
 1 2