#روز_جهانی_خانواده

خرداد 10, 1399

خانواده و توسعه روستا؛ یادداشت دکتر محمدتقی شریعتی به مناسبت روز جهانی خانواده

بنظر می رسد نامگذاری ۱۵ ماه می‌برابر با ۲۵ اردیبهشت […]
اردیبهشت 26, 1399

دکتر محمدمهدی لبیبی: نهاد اجتماعی خانواده، نهادی اثرگذار و کلیدی اما بسیار پرچالش در ایران امروز

دکتر محمدمهدی لبیبی، جامعه شناس خانواده و استاد دانشگاه، می گوید: از خانواده انتظار می رود کارکرد اجتماعی شدن افراد را انجام دهد. گستره تغییرات اجتماعی در سال های گذشته، خانواده را دچار تحول در ساخت و معنا کرده است. ادامه روندهای فعلی در خانواده ما را با چالش های اجتماعی جدی مانند کاهش جمعیت فعال، کاهش جمعیت جوان، افزایش تعداد سالمندان در کشور روبرو خواهد کرد. با خواست جمعی و همگانی می توانیم جلو این روندها را بگیریم و آینده بهتری را بسازیم.