حمایت تحصیلی

با حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد آینده او را متحول نماییم.  

مطابق آمارهای ارائه شده در یک دوره زمانی شش ساله نزدیک به پنج میلیون دانش آموز واجب التعلیم ، یا تحصیل را آغاز ننموده اند و یا از چرخه تحصیل خارج شده اند. آنچه مسلم است بسیاری از  این دانش آموزان، مستعد تحصیل هستند و چنانچه به صورت اصولی حمایت شوند قادر خواهند بود به مدارج بالای علمی و دانشگاهی دست یابند.

با توجه به مشکلات دانش آموزان و دانشجویان در شهرها و روستاهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و ضرورت حمایت از آنان و همچنین استقرار اکثر مؤسسات حمایتی فعال در تهران و بعضاً کلان شهرها، مطابق بند ۴ موضوع فعالیت جامعه نیکوکاری ابرار مندرج در اساسنامه مبنی بر حمایت تحصیلی از جوانان مستعد و نیازمند و همچنین اولویت های اجرائی تعیین شده از سوی هیأت مدیره، طرح حمایت تحصیلی بصورت عملیاتی آغاز گردید.

براساس طراحی انجام شده، مرحله اول طرح مذکور در استانهای خراسان جنوبی، کرمان، سمنان و اردبیل  پایه ریزی و در نیمه اول سال ۱۳۹۲ راه اندازی گردید. درحال حاضر نیز با توجه به موفقیت های بدست آمده بحول و قوه الهی این طرح در بیشتر  استان های کشور آغاز بکار نموده است.

 • روشهای اجرای طرح

در این طرح پس از شناسایی دانش آموزان و دانشجویان مستعد در مناطق محروم و همچنین حاشیه شهرها، گذراندن مراحل جذب مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های ابرار، نسبت به اعطای بورس تحصیلی به آنان بترتیب زیر اقدام میگردد :

الف – شناسایی مددجو و صدور درخواست پذیرش

ب – بررسی تکمیلی از سوی مددکار

ج – تهیه پرسشنامه و تکمیل مدارک پرونده

د – تایید پرونده متقاضی و مدارک منضم به آن توسط اتاق مربوطه

ه – انجام کنترل نهایی توسط  دفتر مرکزی ابرار و تغذیه به سیستم یکپارچه وندا

و _ صدور برگ گواهی اعطای بورس تحصیلی با امضاء مدیر عامل ابرارو رئیس اتاق مربوطه

ز- اختصاص حامی به مددجو و پرداخت مقرری ماهیانه بصورت متمرکز از طریق سیستم بانکی

ضوابط، شاخص ها و شرایط پذیرش متقاضیان حمایت تحصیلی

 • وضعیت سنی:

عمدتاً مقطع تحصیلی با سن دانش آموز و یا دانشجو هماهنگ می باشد ولی در مواردی مشاهده می گردد متقاضی دیر تحصیل را آغاز نموده و یا در بین دوران تحصیل به علل مختلف چند سالی مدرسه یا دانشگاه را ترک نموده است در این موارد تا ۳ سال اختلاف مورد قبول می باشدلیکن در صورت اختلاف بیشتر مطابق نظر مدیریت جامعه نیکوکاری ابرار تصمیم گیری لازم به عمل  خواهد آمد.

مقطع تحصیلی:

با توجه به مصوبه هیأت مدیره محترم جامعه نیکوکاری ابرار ، حمایت تحصیلی از دانش آموزان در مقطع دبیرستان و دانشجویان واجد شرایط انجام خواهد پذیرفت . بدیهیست دانش آموزان دوره ابتدایی در این طرح پذیرش نمیشوند.

متقاضیانی که در مقطع پیش دانشگاهی و سوم هنرستان  تحصیل می نمایند بررسی پرونده آنان به بعد از مشخص شدن وضعیت قبولیشان در دانشگاه موکول میگردد.

 • نصاب معدل:

به منظور سنجش وضعیت تحصیلی متقاضیان حمایت تحصیلی ، روش‏های مختلفی را می‏توان ملاک عمل قرار داد لیکن ساده ترین و کم هزینه ترین روش ،تعیین حداقل معدل جهت پذیرش می باشد . لذا به طور معمول حداقل معدل ۱۹ برای محصلین دوره اول متوسطه ( هفتم ، هشتم و نهم ) و  جهت دانش آموزان مقطع دوره دوم متوسطه  معدل ۱۸ تعیین گردیده است ، لیکن در موارد خاص ودر مناطق محروم  برای پسران مشغول به تحصیل در مقطع دوره دوم متوسطه حسب مورد  تا یک نمره پایین تر نیز میتواند ملاک عمل قرار گیرد .

در خصوص دانشجویان ،  پذیرش صرفا برای متقاضیانی انجام می پذیرد که رتبه کنکور سراسری  آنان در کل کشور کمتر از ده هزار بوده و حداقل چهار ترم کامل به پایان تحصیلات آنان در مقطع کارشناسی و دو ترم در مقطع کارشناسی ارشد ویا دکترا  باقیمانده باشد .مضافا اینکه  متقاضیانی که دارای شرایط فوق میباشند نبایستی معدل آخرین ترم آنان در دانشگاه دولتی کمتر از ۱۵ و دانشگاه غیر دولتی کمتر از ۱۶  باشد .

 • نوع رشته تحصیلی و دانشگاه:

حمایت از دانش آموزان با رشته تحصیلی مشخص و یا دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های خاص مورد نظر نبوده امّا دانشجویانی که از رتبه کنکور بالاتری برخوردار می باشند یارشته تحصیلی آنان بیشتر مورد نیاز کشور است در تقدم پذیرش جامعه نیکوکاری ابرار خواهند بود.

 

 • جنسیت:

جنسیت متقاضیان حمایت تحصیلی ملاک پذیرش نبوده لیکن در زمان جذب می بایستی تلاش گردد توازن لازم از نظر تعداد در بین آنان برقرار شود.

 • وضعیت سرپرست:

علاوه بر متقاضیان فاقد سرپرست ( یتیم) و یا بد سرپرست، متقاضیانی که دارای سرپرست بوده‏اند نیز می توانند درخواست حمایت تحصیل نمایند لیکن تقدم با متقاضیان یتیم و بد سرپرست میباشد.

 • وضعیت معیشتی:

با توجه به اینکه هدف اصلی ایجاد جامعه نیکوکاری ابرار کمک به اقشار نیازمند، آسیب پذیر و محروم بوده لذا این موضوع در طرح حمایت تحصیلی می بایستی کاملاً رعایت گردد.

 • محل سکونت:

متقاضیانی که محل سکونت اصلی آنان روستا و یا شهرهای محروم استان باشد حسب نظر جامعه نیکوکاری ابرار اتاق ها ، در تقدم پذیرش می باشند لیکن هیچگونه محدودیتی در جذب متقاضیان ساکن در مراکز استان و کلانشهرها وجود ندارد.

 • مسیر معرفی و شرایط معرف:

وجود معرفین قابل اتکاء و اعتماد از جمله مدیران مدارس و مسئولین دانشگاهها و سایر موسسات حمایتی ، با معرفی کتبی افراد واجد شرایط به ابرار جهت حمایت تحصیلی، موجبات تقدم بخشی و تسریع در جذب متقاضی را فراهم می نماید.

ضمنا در این طرح اساساً پرونده‏ی افرادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که فرم درخواست حمایت تحصیلی  ابرار را تکمیل نموده باشند.

 • پوشش محدوده ی جغرافیایی:

نظر به اینکه پس از پذیرش متقاضیان جهت حمایت تحصیلی می‏بایستی امور مددکاری از سوی جامعه نیکوکاری به صورت کاملاً فعال به مرحله اجرا گذاشته شود لذا می‏بایستی قبل از شروع هرگونه انجام پذیرش در هر شهرستان ، نسبت به جذب همکاران داوطلب مددکاری در آن شهر  اقدام گردد . به طور واضح‏تر، ابرار در مناطقی فعالیت حمایت تحصیلی خود را آغاز خواهد نمود که آن مناطق تحت پوشش مددکاری جامعه نیکوکاری ابرار  استان  قرار گرفته باشندو اتاق مربوطه فردی را بعنوان نماینده در آن شهر به دفتر مرکزی ابرار  معرفی نماید. بدیهست در مناطقی که ابرار فاقد نماینده میباشد امکان پذیرش مددجو وجود ندارد.

 

موازین و نکات کلی مرتبط با جذب متقاضیان حمایت تحصیلی:

 • نظر به اینکه طرح حمایت تحصیلی صرفاً به منظور اعطای بورس در جهت توانمندسازی محصلین و دانشجویان مستعد ساکن در مناطق محروم بوده ضروریست به نحوی عمل گردد که هیچگاه تصوری از پرداخت صدقه و یا اعانه در ذهن مرتبطین و یا حمایت شوندگان تحت پوشش این طرح بوجود نیاید.
 • حتی الامکان تلاش گردد شناسایی جامعه هدف به صورت محدود و متناسب با توان فعالیت ابرار در هر یک از اتاق ها انجام پذیرد. بدیهی است با تقویت و بالا رفتن ظرفیت جلب مشارکت شناسایی و جذب متقاضیان جدید نیز افزایش خواهد یافت.
 • مطابق مصوبات هیأت مدیره محترم جامعه نیکوکاری ابرار، به ازای جلب مشارکت از سوی اتاق‏ها، متناسب با آن از سوی اتاق ایران نسبت به اختصاص بودجه جهت توسعه فعالیت‏های جامعه نیکوکاری ابرار در آن اتاق اقدام خواهد گردید.

عزیزانی که تحت پوشش طرح حمایت تحصیلی بورس دریافت می کنند، اخلاقاً متعهد شوند که پس از تحصیل و توانمندشدن  در توانمند نمودن دیگر نیازمندان نهایت تلاش را خواهند نمود.

طرح دوباره مهر

با آغاز سال تحصیلی جدید(۹۸-۹۹)، جامعه نیکوکاری ابرار با توجه به فعالیت در حوزه آموزش و حمایت تحصیلی از دانش آموزان و دانشجویان مستعد همانند سال […]

اعطای بورس تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان ایلامی

اعطای بورس تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان ایلامی با همکاری اتاق بازرگانی ایلام و جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی ایران با حضور مسئولان […]