تکمیل عایق رطوبتی بام مدرسه 6 ملاسه روستای درک

تکمیل سرامیک بدنه مدرسه 6 کلاسه روستای درک
فوریه 20, 2022
تکمیل موزائیک کف مدرسه 6 کلاسه روستای درک
فوریه 20, 2022