فراخوان جامعه نیکوکاری ابرار برای مشارکت در پویش “هم نفس با سیستان و بلوچستان” برای کمک به هموطنان عزیزمان در استان سیستان و بلوچستان برای عبور از موج پنجم همه گیری کرونا