گزارش تصویری: عملیات خاکبرداری ، تسطیح و پی کنی مدرسه ۶ کلاسه روستای الله آباد لاشار استان سیستان و بلوچستان