گزارش تصویری: انجام مقدمات لازم برای شروع عملیات اجرایی ساخت مدرسه شش کلاسه روستای شهریری به اتفاق ناظر اداره نوسازی استان سیستان و بلوچستان