گزارش تصویری: مدرسه روستای کالبر از توابع شهرستان دشتیاری استان سیستان و بلوچستان