گزارش تصویری؛ سفر مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار و هیات همراه به شهرستان ایرانشهر