حمایت از آموزش و توانمندسازی دو رویکرد ابرار مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار در آستانه دهه دوم فعالیت ابرار از دو رویکرد اصلی ابرار می گوید

عضو علی البدل و مدیر عامل علی اصغر خامنوی
اکتبر 13, 2019
نمایندگی ابرار در سرزمین طلای سرخ را بشناسید
آگوست 2, 2020