غلامحسین شافعی، رئیس هیات مدیره ابرار، متفاوت‌ترین روز معلم را تبریک گفت