اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی درباره مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها