جامعه نیکوکاری ابرار در روستاهای زلزله‌زده کرمانشاه ۳۹ مدرسه می‌سازد