عضو علی البدل و مدیر عامل علی اصغر خامنوی

عضو علی البدل هیئت مدیره خسرو کسائیان
اکتبر 13, 2019
حمایت از آموزش و توانمندسازی دو رویکرد ابرار مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار در آستانه دهه دوم فعالیت ابرار از دو رویکرد اصلی ابرار می گوید
می 30, 2020