چهار دانش آموز دختر روستای کوسه عنبر در استان کردستان به تحصیلاتشان در مقطع دبیرستان ادامه می دهند.