هیئت نمایندگان

اسفند ۵, ۱۳۹۸

جامعه نیکوکاری ابرار، حامی تلاشهای کنشگران توسعه محلی در روستاهای کشور

یکشنبه، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، هفتمین جلسه دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. همانند جلسات قبل، این ماه نیز ابرار در نمایشگاه جانبی، غرفه […]
دی ۹, ۱۳۹۸

حضور جامعه نیکوکاری ابرار در جلسه هیئت نمایندگان – آذر ماه ۱۳۹۸

این دوره ازجلسه هیئت نمایندگان که در تاریخ ۲۴ آذرماه برگزار شد، جامعه نیکوکاری ابرار با چاپ کارت پستال به طور مختصرگزارشی از فعالیت­ ها و […]