CSR

مهر ۲۴, ۱۳۹۸

الگوی نوینی برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها داریم

مسعود بنابیان رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره برنامه‌ها و راهبردهای این کمیسیون در دوره نهم می‌گوید: این کمیسیون به دنبال الگوی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

مدل مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای نظام رفاهی تدوین شود

علی‌اصغر سعیدی معتقد است ایران نیازمند تعریف یک مدل مسئولیت اجتماعی با بررسی دقیق نظام رفاهی ایران در حوزه‌های مختلف است؛ مدلی که تعیین کننده حضور […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی درباره مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها

طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی درباره اجرای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها از سوی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و با همکاری مرکز آمار و […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

مسئولیت اجتماعی به زبان ساده

کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اتاق ایران باهدف آشنایی فعالان اقتصادی، مدیران و علاقه‌مندان با مفهوم «مسئولیت‌پذیری اجتماعی» مجموعه «مسئولیت اجتماعی به زبان ساده» […]