canstraction

شهریور 13, 1400

مجموعه شبانه روزی اسپکه لاشار (ساختمان خوابگاه)

شهریور 13, 1400

مجموعه شبانه روزی اسپکه لاشار (سالن ورزشی)

شهریور 13, 1400

مجموعه شبانه روزی اسپکه لاشار (ساختمان آموزشی)

تکمیل سفیدکاری و نازککاری کف و بدنه ساختمان آموزشی مجموعه […]
شهریور 13, 1400

مسیر نیکشهر به مجموعه شبانه روزی اسپکه لاشار

شهریور 13, 1400

مسیر دسترسی به روستای شهریری از شهرستان بنت

شهریور 13, 1400

مدرسه ۶کلاسه روستای شهریری (زیربنا ۴۴۰ مترمربع)

شهریور 13, 1400

مدرسه ۶کلاسه روستای شهریری

تکمیل سفتکاری مدرسه ۶کلاسه روستای شهریری
شهریور 13, 1400

دسترسی روستای الله آباد لاشار

شهریور 13, 1400

اجرای نمای مدرسه الله آباد لاشار

شهریور 13, 1400

نمای داخلی عملیات سفتکاری مدرسه۶کلاسه الله آباد لاشار

شهریور 13, 1400

عملیات اجرایی مدرسه ۶کلاسه الله آباد لاشار

مرداد 25, 1400

با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار و اتاق یاسوج انجام می‌شود

اتاق ایران با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار و اتاق یاسوج یک مدرسه شبانه‌روزی و یک خوابگاه در منطقه زلزله‌زده سی‌سخت می‌سازد.