هیئت مدیره

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

عضو علی البدل و مدیر عامل علی اصغر خامنوی

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

عضو علی البدل هیئت مدیره خسرو کسائیان

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

عضو هیئت مدیره و خزانه دار رحمت الله موحدی

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

عضو هیئت مدیره محمد ضرابیه

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

عضو هیئت مدیره علی اصغر جمعه ای

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

عضو هیئت مدیره یحیی آل‌اسحاق

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

نائب رئیس محمد نهاوندیان

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

عضو هیئت مدیره محسن جلال پور

مهر ۲۰, ۱۳۹۸

رئیس هیئت مدیره غلامحسین شافعی