education support

مهر ۲۲, ۱۳۹۸

طرح دوباره مهر

با آغاز سال تحصیلی جدید(۹۸-۹۹)، جامعه نیکوکاری ابرار با توجه به فعالیت در حوزه آموزش و حمایت تحصیلی از دانش آموزان و دانشجویان مستعد همانند سال […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷

اعطای بورس تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان ایلامی