اخبار دفتر مرکزی

چهارمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بیست و پنجم بهمن برگزار می شود.

چهارمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها  بیست و پنجم بهمن برگزار می شود.

چهارمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بیست و پنجمین سال فعالیت محک و همزمان با روز جهانی سرطان کودک و با حمایت اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در محک برگزار می‌‌شود.

این همایش با محوریت «تجارب عملی در جامعه مدنی» ٢٥ بهمن ١٣٩٥ وبه مناسبت روز جهانی سرطان کودک با حمایت مالی و تخصصی اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و حمایت علمی دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف و مؤسسه آموزش عالی ایرانیان (IBS) در مؤسسه محک برگزار می‌شود.

محورهای چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عملياتي شدن مسئوليت اجتماعي، راهبردها و سياست‌ها، چالش‌ها، رموز موفقيت، فرهنگ‌سازي و معرفي تجارب عملي و پروژه‌های پیشنهادی است.


  • منبع:
  • تاریخ درج:9 بهمن 1395