رخت نوی ابرار  بر تن دانش آموزان سیستانی

اخبار دفتر مرکزی

رخت نوی ابرار بر تن دانش آموزان سیستانی

رخت نوی ابرار  بر تن دانش آموزان سیستانی

 مراسم اهدای لباس فرم به 90 دانش آموز دختر دبستان محمد وکیلی روستای خاک سفیدی شهرستان هیرمند با حضور مدیر طرح توسعه پایدار روستای شهرستان هیرمند، رئیس آموزش و پرورش شهرستان، دهیار روستای خاک سفیدی و مسئولین مدرسه برگزار شد.

در این مراسم محسنی، مدیر طرح توسعه پایدار روستایی ابرار در شهرستان هیرمند ضمن تقدیر و تشکر از همه مشارکت کنندگان، گفت: طرح توسعه پایدار روستایی ابرار با هدف توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال و درآمدی  افراد، در 3 روستای شهرستان هیرمند از نیمه دوم سال 95 آغاز شده است.

محسنی افزود: آموزش یکی از مهم ترین فعالیت های ابرار در طرح توسعه پایدار می باشد. چرا که معتقدیم پایداری دستاوردهای هر طرح توسعه ای منوط به آموزش و توانمندسازی افراد می باشد. خوشبختانه امروز شاهد یکی از این فعالیتها بودیم و توانستیم روپوش 90 تن از دانش آموزان دختر دبستان محمد وکیلی روستای خاک سفیدی را تهیه و به دانش آموزان اهدا کنیم.
گفتنی است شرکت یزدباف در تأمین مواد اولیه و موسسه خیریه هم اندیشان محبت در دوخت و آماده سازی مشارکت داشته اند
.

روستای خاکسفیدی با 240 خانوار در دهستان مرزی اکبرآباد شهرستان هیرمند واقع شده است. شهرستان هیرمند در نوار مرزی کشور و در محرومترین منطقه سیستان قرار دارد.