کمک های نقدی

 کمک های نقدی

حامی گرامی

ضمن تشکر از  از همراهی همیشگی شما نسبت به حمایت از طرح های نیکوکارانه و خیرخواهانه جامعه نیکوکاری ابرار، جامعه نیکو کاری ابرار خود را موظف می داند با رعایت صداقت، شفافیت و پاسخگویی وجوهات دریافتی را مطابق نظر اهدا کننده در مسیرهای انسان دوستانه به مصرف برساند.

خواهشمند است جهت اطلاع از روش های پرداخت کمک های نقدی خود، از لینک زیر بازدید فرمایید:

راهنمای واریز وجه